Krudtuglerne-privat pasningsordning

Hvad er privat pasnings ordning

En privat pasningsordning er godkendt af kommunen til at passe op til 5 børn .Det er også kommunen som fører tilsyn 1 gang årligt. 

Jeg er forpligtiget til at sikre børns trivsel og alderssvarende udvikling. Hvis der er brug for specialpædagogisk bistand fx sprog-motorik indlæring-trivsel-adfærd-funktionsnedsættelser og udvikling kan der rettes henvendelse til PPR som finder den rette fagperson. Brug af disse fagpersoner kan foregå hos mig eller i barnets hjem.

Der ydes søskende rabat efter gældende regler. Der ydes IKKE økonomisk tilskud til friplads ved privat pasningsordning.

Ved sygdom og ferie skal i selv finde en pasningsmulighed til jeres barn.

Nyeste kommentarer

16.08 | 17:39

Kan du ikke ringe til mig så vi kan aftale en tid :)

16.08 | 17:32

Det lyder helt fantastisk vi vil meget gerne komme på besøg, har du no...

16.08 | 17:28

Hej Natasha. Tak for din henvendelse. Jeg har en ledig plads 1 december...

16.08 | 16:58

Hej jeg ville hører om du måske havde en ledig plads til december eller januar ?